بستری ۱۸۴ بیمار مبتلا به کرونا در مازندران
هم اکنون ۱۸۴ بیمار مبتلا به کرونا ویروس در مراکز درمانی مازندران بستری هستند.