بمباران انبار تسلیحات طالبان توسط آمریکا
گزارش‌های متناقض از بمباران انبار تسلیحات طالبان در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی حکایت دارند.