بهره برداری از ادعای درگیری ماموران انتظامی با یک فروشنده
برخی کانال‌های تلگرامی مدعی شدند که ماموران انتظامی که قصد داشتند از صاحب یک دکه در خرمشهر به زور فلافل مجانی دریافت کنند در این راستا با ضرب گلوله او را مجروح کردند!!