رژیم لاغری سریع

بوشهر ظرفیت راهگذر موزه‌ای کشور را دارد
قائم مقام وزیرمیراث فرهنگی در بازدید از عمارت کازرونی، بوشهر را استانی دانست که با داشتن موزه‌هایی همچون کازرونی، تجارت دریایی، مردم‌شناسی، مقاومت و تاریخ پزشکی ظرفیت تبدیل شدن به گذرگاه موزه‌ای کشور را دارد.