بیانیه دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد کشتار صبرا و شتیلا
مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه ای به مناسبت چهلمین سالگرد کشتار صبرا و شتیلا، با محکومیت این کشتار فاجعه بار، همه علما، احزاب، مسلمانان، آزادی خواهان و دولت های جهانی را به فعالیت بیشتر فراخواند. نسبت به گذشته با حمایت همه جانبه تا تحقق کامل پیروزی ملت مظلوم فلسطین.. دریغ نکنید.