بیش از ۱۵ هزار نفر میهمان بیت تاریخی امام در خمین شدند
تعطیلات نوروزی امسال بیش از ۱۵ هزار نفر از بیت تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خمین بازدید کردند.