تامین روغن مورد نیاز گیلانیان تا چند روز آینده
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی : تا چند روز آینده روغن مورد نیاز به استان تزریق خواهد شد .