تاکید بربهره گیری از فیوضات الهی در ماه مبارک رمضان
امام جمعه ساری: رمضان، فرصت تمرین بندگی الهی و مهمترین درس آن، عبودیت و بندگی است.