تاکید بر تسریع پروژه راه آهن ترانس افغانستان در دیدار رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر پاکستان


شفقنا افغانستان- مقامات ارشد ازبکستان و پاکستان تسریع پروژه راه آهن ترانس افغانستان را تایید کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر پاکستان در دیدار در سمرقند بر اجرای سریع پروژه راه آهن ترانس افغانستان و رفع موانع تجاری تاکید کردند.