تاکید بر ممنوعیت کشت انواع مواد مخدر در افغانستان
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ایران از کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال می‌کند، اما این ممنوعیت باید شامل انواع تولید مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی باشد.