تجهیزگذرگاه کوله بری میرجاوه،تا اردیبهشت ماه
استاندار در بازدید گذرگاه کوله بری میرجاوه گفت: این بازارچه تا اردیبهشت ماه تجهیز می شود