تداوم روزهای بدون فوتی کرونایی در مازندران
شمار بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های مازندران به ۶۲ نفر رسید.