ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان فردا مشخص می شود


ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان فردا مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در روزهای ۲۲ تا ۹ آبان ماه مکزیک میزبانی خواهد کرد. پس از پنجشنبه ۳۰ مهر، تیم ملی مردان ایران برای حضور در آن تشکیل شد مسابقات ارسالی، فردا شنبه ۲ مهرماه مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان برگزار می شود در پایان ترکیب این تیم نیز مشخص خواهد شد.

طبق نظر مینو مداح، مربی تیم ملی و همکارانش، ۱۴ ملی پوش در خانه تکواندو آماده حضور در ترکیب نهایی مسابقات جهانی هستند. خاکستری شدن چانگ آنها در راه هستند.

سعیده نصیری، مریم رزنژاد، غزل سلطانی، حس مشترک آن را تمدید می کنیم ملا مومن زاده، ناهد کیانی، زهرا شدایی، کوثر عسا، نرگس میر نوراللهزینب اسماعیلی بونا جعفر صالحیزهرا بوراسمیل، فاطما شفیع پور و اکرم خدبنده برای حضور در ترکیب تیم ملی در ۸ وزن تلاش می کنند.

هدایت تیم ملی تکواندو بانوان بر عهده مینو مداح به عنوان سرمربی است. نادا عیادت کرد و پیک مهروز به عنوان مربی او را همراهی می کرد.

منبع: مهر