تساوی استقلال ملاثانی در فوتبال دسته اول کشور
رویارویی نمایندگان فوتبال شمال و جنوب در مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور بدون گل به پایان رسید.