تشدید جنگ در جنوب اوکراین و منطقه دونباس
به گفته ولودیمیر زلنسکی نیروهای روسیه در نزدیک دو شهر ماریوپول و خارکیف تجمع کرده اند تا حملات خود را به این دو شهر تشدید کنند.