تشکیل کمیته مشترک همکاری های دریایی بین ایران و سلطان نشین عمان
معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ویدئو کنفرانس با معاون حمل و نقل عمان در خصوص نحوه اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری های بندری و دریایی بین دو کشور از جمله تشکیل یک کمیته مشترک همکاری های دریایی – مسقط صحبت کرد.