تشییع پیکر شهدای مدافع حرم در مشهد مقدس
مراسم تشییع شهدای مدافع حرم امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه با حضور مردم مشهد در میدان شهدا آغاز شد و سپس پیکر مطهر شهدا برای تدفین به حرم رضوی منتقل و پس از آن تشییع شد. . مراسم ویژه ای برگزار کردند و دور آرامگاه منصور رضوی حلقه زدند و آنها را به تهران بردند. دو تن از این مدافعان حرم در سال ۹۳ تا ۱۳۷۴ و سه رزمنده دیگر در حادثه خان طومان به شهادت رسیدند.