تظاهرات دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان، خبرگزاری شیعیان افغانستان، افغانستان


شفقنا افغانستان- منابع محلی از ولایت بدخشان گزارش دادند که گروه بزرگی از دانشجویان دختر پوهنتون بدخشان، صبح روز یکشنبه، ۸، در مقابل دروازه این دانشگاه تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ اعتراضات دانشجویی پس از آن آغاز شد که طالبان به بهانه «نپوشیدن برقع» شماری از دانشجویان را از ورود به دانشگاه ممانعت کردند.