تظاهرات پناهندگان افغان در مورد وضعیت نامعلوم خود در اندونزی خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- پناهجویان افغان در اندونزی خواستار رسیدگی به موضوع مهاجرت و اسکان مجدد آنها در کشوری هستند که مهاجران را می پذیرد. این پناهجویان بار دیگر در باتام اندونزی در اعتراض به وضعیت اسفناک خود راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ این پناهجویان که ۱۳ ماه است راهپیمایی هایشان ادامه دارد، می گویند که در این مدت چندین بار با خشونت پلیس اندونزی مواجه شده اند. اما تاکنون هیچ نهادی صدای آنها را نشنیده است.

پناهندگان افغانستانی مایلند که موضوع مهاجرت آنها حل شود و در کشوری اسکان داده شوند که مهاجران را می پذیرد.

این پناهجویان که اکثراً افغان هستند، سال هاست در وضعیت نامشخصی در اندونزی زندگی می کنند.