رژیم لاغری سریع

تعلیق فعالیت شرکت های خارجی در عربستان
شرکت های خارجی در عربستان از ترس حملات قریب الوقوع فعالیت خود را به حال تعلیق درآوردند.