تقویم و اوقات شرعی سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
امروز سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۳ رمضان ۱۴۴۳ و ۵ آوریل ۲۰۲۲ است.