تقویم و اوقات شرعی نوزدهم فروردین شیراز + فیلم
اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۳ و ۲ دقیقه است.