تقویم و اوقات شرعی هجدهم فروردین شیراز + فیلم
اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۳ و ۲ دقیقه است.