توزیع غذای گرم بین نیازمندان ایلامی در ماه رمضان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام گفت: ۱۰۰ آشپزخانه به همت این نهاد برای توزیع غذای گرم بین نیازمندان و مددجویان زیر پوشش در طول ماه مبارک رمضان مهیا شده است.