توسعه حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گیاهان داروییمجری طرح گیاهان دارویی گفت سطح زیر کشت گیاه دارویی حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار به‌صورت آبی و ۲۰ هزار هکتار در اراضی شیب‌دار و دیم توسعه خواهد یافت.