توقف صادرات افغانستان به هند از طریق گذرگاه العطری به کارگردانی خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- پس از اعتصاب رانندگان کامیون، صادرات افغانستان به هند در آن سوی مرز آتاری واقا متوقف شد. رسانه های هندی گزارش دادند که رانندگان کامیون دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از «تریبون»، یکی از رسانه های هندی، پلیس هند این راننده را به اتهام قاچاق هروئین دستگیر کرد و گفته شد که از کامیون وی ۴۳۵ گرم هروئین کشف شده است.

رانندگان کامیون افغان مدعی شدند که برخی از قاچاقچیان پاکستانی ممکن است هنگام عبور از خاک پاکستان مواد مخدر را با کمک آهنربا به کامیون این راننده منتقل کرده باشند.

اکنون با شروع اعتصاب، این رانندگان کامیون از دولت هند می خواهند که راننده متهم را که عبدالله نام دارد و پدر سه دختر است و گفته می شود تنها نان آور خانواده اش است، آزاد کند.

به گزارش رادیو فرانسه، پیش از این اعتصاب، رانندگان به مقامات هندی فشار آوردند تا عبدل را آزاد کنند و پس از رد درخواست آنها، اعتصاب خود را آغاز کردند.

توقف صادرات افغانستان از این گذرگاه ضربه دیگری به اقتصاد در حال فروپاشی افغانستان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، چرخش نزولی به خود گرفت.

با این حال باید دید این اعتصاب تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا هند به خواسته های رانندگان کامیون عمل خواهد کرد یا خیر.