ثبت تعزیه روز عاشورای روستای گرمن شاهرود در فهرست آثار ملی
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود از ثبت تعزیه روز عاشورای روستای گرمن این شهرستان در فهرست میراث معنوی کشور خبر داد.