جابجایی دو دستگاه رآکتور ۹۰۰ تنی پتروشیمی بوشهردو دستگاه رآکتور ۹۰۰ تنی به عنوان قلب تپنده لازمه راه اندازی یکی از واحد‌های مهم پتروشیمی بوشهر در اوج تحریم‌ها در بندر خدماتی پارس عسلویه تخلیه شدند.