جان باختن دو نفر بر اثر کرونا در هرمزگان- ۱۹ فروردین
در ۲۴ ساعت گذشته دو نفر بر اثر کرونا در هرمزگان جان باختند و جمع جان باختگان ناشی از این بیماری در استان به دو هزار و ۶۰۸ نفر رسید.