جزئیات ۲۴ ساعت گذشته رئیس جمهور


جزئیات 24 ساعت گذشته رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در توئیتی با اشاره به سفر رئیس جمهور به تبریز و آبادان نوشت: برای آواربرداری وقت تلف نکنیم، مردم منتظرند. “

« ۶:۴۵ صبح پنجشنبه / فرودگاه مهرآباد / مقصد تبریز
۱:۳۰ بامداد جمعه / فرودگاه مهرآباد / بازگشت از تبریز
۶:۴۰ صبح جمعه / فرودگاه مهرآباد / مقصد آبادان
نیازی به تلف کردن زمان برای پاکسازی آوار نیست، مردم منتظرند.

منبع: مهر