جشن ملی پرچم
آیین “جشن ملی پرچم” در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهرانو مسئولان کشوری و لشگری، نمایندگان خارجی و روسای هیئت های دیپلماتیک مقیم تهران برگزار شد و طی این مراسم بلندترین و بزرگترین پرچم کشور برافراشته شد.