جلوگیری از گرفتن عکس و فیلم از دانشجویان دختر از محوطه دانشگاه طب کابل خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- برخی از استادان دانشگاه طب کابل تایید کردند که مدیریت پوهنتون شان از عکس و فیلم گرفتن دانشجویان شان در محوطه دانشگاه جلوگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ رئیس پوهنتون تابعی (ابوعلی سینا) کابل تحت حاکمیت طالبان با ارسال نامه ای به روسای تمام پوهنځی های این پوهنځی به دانشجویان دختر دستور داد تا در مجاورت این دانشگاه عکس و فیلم نگیرند.

در پیامی که برخی از اساتید دانشگاه به رسانه‌ها ارسال و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند، آمده است: «با احترام از روسای دانشکده‌ها می‌خواهیم به دانشجویان خود اطلاع دهند که از محیط اطراف عکس و فیلم نگیرند». از حضور در دانشگاه خودداری کنید زیرا این کار در شرع گناه کبیره محسوب می شود.»

این موضوع را یکی از اساتید این دانشگاه در گفت و گو با یکی از رسانه ها تایید کرد و گفت: بله، این پیام از سوی رئیس دانشگاه برای ما ارسال شده است.

این موضوع را یکی از اساتید مامایی این دانشگاه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود تایید کرد و با بیان اینکه محدودیت های روزافزون برای زنان و دختران چالشی برای زندگی آنهاست، گفت: اینها قوانینی هستند که هر روز سخت تر می شوند. . فشارها را به حدی افزایش دادند که برخی از اساتید مجبور به ترک وظایف خود شدند و تعدادی از اساتیدی که از کشور خارج شدند عمداً محدودیت ها و محدودیت هایی را برای زنان و کارمندان سابق ایجاد کردند تا زمانی که آنها وظیفه خود را ترک کنند و جای خود را بگیرند. با مردم خود، محدودیت ها برای زنان و دختران افزایش یافت.

اما برخی از فعالان حقوق زنان بر این باورند که به جای بحث در مورد مسائل حاشیه ای که به نظر آنان در شرایط کنونی افغانستان نیازی به آن نیست، باید در مورد تحصیل دختران و دیگر مشکلات عمده افغان ها بحث کرد و راه حل هایی برای آن یافت.

سایما خوگیانی، نماینده پیشین دولت در پارلمان و فعال حقوق زنان می گوید که اکنون در افغانستان مشکلات زیادی وجود دارد، باید به آن توجه کنید، نه آن نوع صحبت های بیهوده ای که نباید از آنها عکس بگیرید. ممکن است دانش آموزان علاوه بر تحصیل، نیاز به گرفتن عکس و فیلم داشته باشند.

خانم خوگیانی گفت که طالبان باید درک کنند که با افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنها از تحصیل منصرف می‌شوند و در نهایت جامعه به جای پیشرفت، به عقب خواهد رفت.

پیش از این در پایان نامه ای در این دانشگاه، حضور اساتید و دانشجویان زن و مرد در جلسات علمی مشترک ممنوع شده بود.

چند روز پیش شماری از دانشجویان دختر پوهنتون معارف کابل به رسانه ها گفته بودند که تعدادی از دختران به دلیل عدم استفاده از روسری مشکی از سوی مقامات طالبان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.