حارث بن عمرو القیس که غنچه شهدای کربلا، گل رز عاشورا است.


بر اساس برخی به عنوان نوار غزه، شهادت شهدای کربلا، گلاب عاشورا، حرم امام حسین (علیه السلام)، با شهادت راسید، حارث بن عمرو القیس وجود دارد. ، و قبیله کیندا باد.

منابع کان و متبر وجود دارد و منابع زیارتی وجود دارد، اما منشأ شخصیت شهید و نز ایشان قبل از قیام عاشورا نوتیم وجود دارد.

منبع: islamquest.net