حال دو مجروح حادثه مشهد مساعد است
استاندار خراسان رضوی گفت: خدا را شکر برابر آخرین اطلاعاتی که به ما رسیده حال دو مجروح که در بیمارستان بستری هستند مناسب و مساعد است.