حدود ۴۰۰ بازدید از داروخانه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی در نوروز
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از بیش از ۴۰۰ بازدید از داروخانه‌های تحت پوشش این دانشگاه در ایام نوروز خبر داد.