حدود ۸۳ درصد ریزگرد‌ها از منطقه غرب و جنوب وارد کشور می‌شود
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: حدود ۸۰ تا ۸۳ درصد ریزگرد‌ها از منطقه غرب و جنوب غرب و جنوب وارد کشور می‌شود و عمده این‌ها از عراق هست حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد هم منشأ داخلی دارد.