حزب شیعه پاکستان: مداخله آمریکا در امور داخلی پاکستان توسط عین خور است | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-مدیر هر حزب، مجاهدین مجاهد مجاهد پاکستان هدیه: مداخله آمریکا در امور داخلی پاکستان، کمپین پاکستان است، سیاستمران بیاد، کجا عمل غیرقانونی است آمریکا قاضی است.

به گزارش خبر گازری شفقناافغانستان، حجت الاسلام والمسلمین نصیر عباس جعفری دبیر هر یک از احزاب شورای مجاهدین مسلمانان پاکستان در یک کنفرانس خبری، تهدید آمریکا علیه وزیر پاکستان ره شادات کرد و ازهر دشت بن را محکوم کردند. سوخران مارچان سیاست داخلی پاکستان، سفیر عین کشور را بید به عنوان پاکستان به کارگردانی کناند.

ما اوزود: مداخله آمریکا در امور داخلی پاکستان، لشکرکشی علیه پاکستان، سیاستمداران، کجا کار غیرقانونی است؟

رفتار هر یک از احزاب مجلس وحدت مسلمانان پاکستان ایذار دشت: آنچه را که به دولت علی قلعه، حی زیاد داریم، ولی در باربر، دشمن همراه با دولت ایستاده من نسبت دادید.

این امر سیاسی و مذهبی پاکستان است، مانند مردم، خواسته، کا فردا، رز جمعه، از خانه، هیشان برون امده و پرسرامریکا، فریاد بشاهند.

گوتنی آست که عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز دار صخرانی تالوزیونی خود رسانه کردی که ائل ماه مارس ۲۰۲۲ نامهای از سویی سفیر پاکستان در دار آمریکا درایفت کردیم آن- نرامه، عرفات سیاست خارجی مستقل پاکستان، اعتراض شدید و تهدید ملت، آمد، اصطخ، عدم موفقیت، ری گیری، عدم پذیرش وزیر پیامدهای بادی پرای پاکستان، خدا دشت.