حضور یک حکومت ایرانی به امید جهان در کشتی


حضور یک حکومت ایرانی به امید جهان در کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان (امل) از پنجم مهرماه تا یکم آبان ماه سال جاری به میزبانی اسپانیا برگزار می شود.

فدراسیون جهانی کشتی از محمد مصلی پور، عضو کمیته داوران WWF، داور المپیک و رئیس کمیته داوران کشورمان برای حضور در این مسابقات به عنوان نماینده و مدرس این فدراسیون دعوت به عمل آورده است.

منبع: مهر