حمایت ویژه از طرح راه آهن اصفهان- شهرکرد
نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن در مجلس: در سفر آتی رییس جمهور به استان، طرح راه آهن اصفهان- شهرکرد مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرد.