حمله جدایی طلبان کُرس به ادارات دولتی در استان باستیا فرانسه
جدایی طلبان کرس با استفاده از بمب‌های دست ساز و کوکتل مولوتوف به ایستگاه پلیس و بانک دو فرانس حمله کردند و پرچم فرانسه را آتش زدند.