حوزه انتخابیه تهران/ نیاز به افزایش تعداد نمایندگان باید باشد


روح الله ایزدخا در گفتگو با خبرنگار مهریهوی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: در حال حاضر در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس جهت گیری های متفاوت و بعضا متناقضی وجود دارد و باید دید قانون انتخابات از چه منظری باید اصلاح شود.

انتخابات حزبی، منطقه ای یا تناسبی؟

وی بیان کرد: کسانی هستند که می گویند انتخابات مجلس باید جناحی باشد، همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان چنین است و کرسی های پارلمان بین احزاب تقسیم شود. برخی نیز معتقدند که انتخابات مجلس باید در سطح استانداری باشد و برخی بحث تناسب انتخابات مجلس را مطرح می کنند.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی گفت: در حال حاضر انتخابات محلی و محلی است و مضر است که نماینده همیشه به فکر شهر خود باشد و مسائل ملی را پشت سر بگذارد. این موضوع باعث می شود که قانون گذاری در سطح کشور ضعیف شود و درگیری هایی بین شهرستان ها و استان ها ایجاد شود که در تمام جلسات مجلس شاهد آن هستیم. مثلاً در جریان بازنگری لایحه بودجه، ناهماهنگی و سهم خواهی در مجلس بسیار زیاد بود.

از سوی دیگر، زمانی که ساختار انتخابات محلی و محلی است، وقت نماینده عمدتاً صرف حل مشکلات روزمره ناحیه و شهر خود می شود، در حالی که این مسائل و مشکلات باید توسط شوراهای شهر، روستا، استان حل شود. ، مدیران کل و پیگیری به ادارات استانی.

نماینده نباید در کار لوله کشی دخالت داشته باشد

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان صنایع و معادن شورای اسلامی گفت: اگر در جایی مشکل ساختاری و فساد وجود دارد، نماینده باید آن را حل کند اما اگر نماینده دغدغه لوله کشی و آبرسانی به روستاها را دارد، مجلس شورای اسلامی را حل می کند. تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نقش نماینده ملی به شدت تضعیف خواهد شد. رویه فعلی انتخابات محلی و مدنی باید اصلاح شود. انتخابات مجلس باید اصلاح شود تا نماینده کمتر نیازی به حل و فصل مطالبات شهر و ناحیه خود نداشته باشد تا بتواند در انتخابات بعدی رای دهد.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی گفت: معمولا در انتخابات مجلس نمایندگان و در شهری مانند تهران، رأی گیری به صورت لیستی صورت می گیرد و شاهد بوده ایم اعضای یک لیست متفاوت رأی داده اند. . دوره ها این در حالی است که یک عضو مجلس نمایندگان باید نماینده کل ملت باشد و چرا احزاب و لیست های دیگر حتی به عنوان اقلیت در مجلس حضور ندارند؟

فراکسیون های مختلف باید در مجلس حضور داشته باشند

وی افزود: این نگاه که باید در انتخابات به سمت سوگیری برویم قابل دفاع است. احزاب و صداهای مختلف باید در شورای اسلامی حضور داشته باشند زیرا قرار است تصمیم گیری برای کل کشور در مجلس باشد. در اصلاح قانون انتخابات مجلس باید به سمت سازوکارهایی حرکت کرد که به جناح های مختلف سیاسی اجازه می دهد در هر جلسه حداقل تعداد کرسی های مجلس را به دست آورند.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی تصریح کرد: من مخالف انتخابات لیست نیستم اما معتقدم در تقسیم کرسی ها باید تقسیم شود تا حداقل میزان مشارکت برای هر حزب تضمین شود. در مجلس

عضدخواه در خصوص افزایش تعداد نمایندگان گفت: طبق قانون باید تقریبا ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان شورای اسلامی اضافه شود. ملاک افزایش تعداد نمایندگان در مجلس اسلامی کاملاً مشخص است و با معیارهایی مانند جمعیت و وسعت می توان آن را تعیین کرد. وزارت کشور می تواند در این زمینه پیشنهاد بدهد و در نهایت شورای اسلامی در این خصوص تصمیم گیری می کند. طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس تدوین شده و برای دریافت پیشنهادات نمایندگان در نظام پارلمانی موجود است.

وی ادامه داد: در برخی حوزه ها باید تعداد معاونت ها افزایش یابد. مثلا ما نماینده ای داریم که در حوزه انتخابیه خود ۹ فرماندار دارد و البته این نماینده نمی تواند به همه شهرستان های حوزه انتخابیه خود رسیدگی کند.

حوزه انتخابیه تهران منطقه ای می شود

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی گفت: مدل فعلی ۳۰ نفر نماینده تهران نیز ناکارآمد است و باید تغییر کند. مثلاً برخی کارشناسان می گویند منطقه تهران باید منطقه ای شود و ۲۲ منطقه شود و هر منطقه یک نماینده داشته باشد یا حومه تهران و شهرهایی مانند ری، اسلامشهر و شمران جدا و مستقل از تهران باشد.

ایزدخواه گفت: هر منطقه در تهران به نسبت یک شهر است و بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و اگر به جمعیت نگاه کنیم هر منطقه در تهران حداقل یک نماینده دارد. در مجلس نمایندگان درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس بحث های زیادی وجود دارد، اما باید دید کمیسیون ریاست مجلس این موضوع را در دستور کار مجلس قرار می دهد یا خیر؟