حکم زندان برای پیرزن ۹۳ ساله آلمانی
پیرزن ۹۳ ساله آلمان به جرم اظهار نظر درباره هولوکاست، باید یک سال مجازات زندان را تحمل کند.