خاور کیم جونگ اون، کره جنوبی، را به نبودی، کمپین با هستای، تهدید کرد | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان-خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید پیونگ یانگ میتوند با استفاده از سلاح هی هی خود کره جنوبی راز بین در سرما.

با گازش خبر گازاری افتخار افغانستان را داریم با انتقال رسانه عالی خارجی هشدار خانم کیم یو جونگ کاه رز سحشنبه در رسانه ایالت کره شمالی فراگیر است دامنه گسترده و گره یا خوابگاه هست. رز سها مهمترین چیز در جنوب کشور جوانه است کمپین آقای ووک از انجم پشگیرانا در ازای تهدید کره شمالی سون گفتا باد.

کره شمالی، دکتر سال، گری، AD، آزمایه، تسلیحاتی، خود راز، صر، گرفت، و ماه، نخستین، مشک، پلاستیک، قره پمای، خود را، پس از سال، ۲۰۱۷ شلیک کرد.

خانم اوجونگ در تهدید تازه خود با، با اشاره به او، صحبایی، رئیس استادیوم آرک، کره جنوبی، هنگام مبارزات انتخاباتی، پشگیرانا، در کره شمالی، سون. کره جنوبی عکسم را بچرخان، مثل رویاروی نظامی، را با، انتخابات کانادا چیست و راوی آنجاست، چیست، چیست، نرد، کارکردی از یک شغل، یک شغل به عنوان یک کانادایی.”

خواهر قدرمند، کره شمالی، در اثر نبود میله، تصمیم، یا قطعی، پچتر یا شنیده، میچود همچانین، آدما داد: «نتیجه لشکرکشی هلناکی، کره جنوبی، ایران و ایران.

تنشا، پیوندهای میان دو کره، دار، ماه ها ها آخیر، باردگر، شدات گارفتا و ازمایش صالحات، پیونگ یانگ، نیگران همسایه، جنوب و هاماشین متحد می شوند، جایی که کوشور، دار، سطح جهان. کره شمالی بعد از حملات ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مدت زمان فعالیت ها مدت فعالیت نتایج فعالیت ها سوالی نیست جواب سوال سلاح من خوب است را از سر غرفه آست.

عزمان روی کار آمدن دولت جو بایدن نز، آمریکا ناکام دعای گفتگو پا پیونگ یانگ نداشه و کیم جونگ اون عاقل باش آگاس سال گری مشکی و هستای خد راشد تد.

کره شمالی، دار ماه، گری، AD، Sadd و Dahmin Salgard متولد بانیاگزار، جایی که خور به معنای کیم ایل سونگ (پاداربورگ رهبر کنونی) را جشن خوهید گرفت است. در روند انجام پیونگ یانگ در چنین سالگردهای داخلی مهم، رادهای نظامی یا آزمایشهای بزرگ تسلیحاتی برگزار مایکند. با افزایش تنها در شبه جزیره کره دو بیننده سیاسی بیر در بائورنند باید صبر داش که دار در ماه بار دیگ پیونگ یانگ آزمایشی نیو آز پیشیرافتهای تساریتی ایکود دار دستور باخ داش.