خبر‌های کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد
بیننده چند خبر کوتاه از مناطق و شهرستان‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد باشید.