خبرگزاری شیعیان افغانستان، طالبان از ورود دانشجویان شیعه به مسجد دانشگاه البیرونی جلوگیری کردند.


شفقنا افغانستان- دانشجویان دانشگاه البیرونی در کاپیسا گفتند که طالبان از ورود دانشجویان شیعه به مسجد دانشگاه جلوگیری کردند. علت این اقدام این است که طلاب شیعه پشت سر امام جامعه اهل سنت نماز نخوانده اند.

به گزارش شفقنا از افغانستان، یکی از این دانشجویان امروز (یکشنبه ۲۰ سنبله) در پیامی به دیلی نیوز گفت که دانشجویان کوی دانشگاه البیرونی به دلیل ازدحام جمعیت در کنار نماز خواندن از مسجد دانشگاه نیز استفاده می کنند. اتاق ها

به گفته وی، نماینده طالبان امروز خطاب به دانشجویان شیعه گفته است که هرکس پشت سر امام جماعت مسجد نماز بخواند حق دارد وارد مسجد شود وگرنه هر فرقه و دینی که باشد باید در حجره هایشان نماز بخوانند و در آنجا هم درس بخوانند. “

این دانشجو افزود که نماینده طالبان گفته است که هیچ طلبه ای دیگر حق ندارد در مسجد درس بخواند مگر اینکه پشت سر امامی نماز بخواند.

این دانشجوی دانشگاه بیرونی می گوید: مسجد دانشگاه دو طبقه و در طبقه دوم پنج وقت نماز جماعت با امام اهل سنت است.

به گفته وی، زیرزمین مسجد برای نماز فردی شیعیان و سایر کسانی است که از نمازگزاران دوری کرده اند.

این دانش آموز با بیان اینکه یک ماه پیش نماز جماعت توسط دانش آموزان شیعه در زیرزمین اقامه شد، تصریح کرد: اما رهبری دانشگاه البیرونی مانع از وقوع آن شد.

به گفته این دانشجو، حدود ۳۰ درصد از دانشجویان دانشگاه البیرونی شیعه هستند.