خبرگزاری شیعیان افغانستان، «ظریفه آل یعقوبی» همچنان در بازداشت طالبان است.


شفقنا افغانستان- یک روز پس از دستگیری فعالان حقوق زنان توسط طالبان، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان می گوید که در مورد دستگیری ظریفه یعقوبی و چهار تن از همکارانش با طالبان تماس گرفته است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز جمعه سیزدهم عقرب در توییتی در توئیتر نوشت که همه مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن ترس از حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان و بیان دارند.

روز پنجشنبه، طالبان در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در دشت برچی کابل، ظریفه الیعقوبی، فعال حقوق زنان و شماری از همکارانش را بازداشت کردند.

ظریفه آل یعقوبی و تعدادی از زنان روز گذشته با برگزاری یک نشست خبری می خواستند وجود «جنبش زنان افغانستان برای برابری» را اعلام کنند.

به گفته شاهدان عینی، طالبان ابتدا از برگزاری نشست خبری زنان جلوگیری کردند، اما پس از آن زنان به کار خود ادامه دادند، حدود ۶۰ تن از افراد طالبان از نهادهای مختلف از جمله استخبارات این گروه به محل برگزاری کنفرانس شتافتند.

تمامی شرکت کنندگان در این کنفرانس توسط اعضای جنبش سیار طالبان مورد تفتیش قرار گرفتند و کسانی که گوشی های خود را تحویل نداده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به گفته آنان، طالبان تمام عکس ها و فیلم ها را از تلفن همراه شرکت کنندگان پاک کرده و تلفن تعدادی از افراد را با خود برده اند.

بازداشت ظریفه الیعقوبی و همکارش توسط طالبان با واکنش فعالان حقوق بشر مواجه شد.

مدافعان حقوق بشر می گویند که طالبان هر روز فشار و محدودیت ها را بر زنان افزایش می دهند.