خبرگزاری شیعیان افغانستان، وزیر مهاجرین طالبان گفت: در مرز افغانستان و ایران به نیروهای ویژه نظامی نیاز است.


شفقنا افغانستان- وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دولت طالبان گفت: برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به تجهیزات قوی و استقرار نیروهای ویژه نظامی در مرز مشترک ایران و افغانستان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از «باختر»، دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جنبش طالبان امروز پیامی خبری منتشر کرد که در آن آمده است که خلیل رحمان حقانی سرپرست این وزارت، با بهادر عمنیان سفیر ایران دیدار و گفتگو کرد. او در کابل از ایران درخواست حمایت کرد و این زن ۴۰ ساله از مهاجران افغان تشکر کرد.

به گفته این منبع، سفیر ایران در این دیدار گفت: روزانه حدود ۳۰۰۰ نفر به صورت غیرقانونی وارد ایران می شوند و همین تعداد نیز با ویزا وارد ایران می شوند که تعداد مهاجران افغانستانی مقیم ایران را افزایش می دهد.

وی افزود: کسانی که به صورت غیرقانونی وارد ایران می شوند با مشکل قاچاق انسان و کمبود خدمات مواجه هستند.

امینیان راه حل کاهش مهاجرت افغانستان را ایجاد فرصت های شغلی در داخل افغانستان دانست و گفت: دولت ایران آماده همکاری با دولت طالبان است.