خبرگزاری شیعیان افغانستان افغانستان انفجاری در شهر کابل رخ داد


شفقنا افغانستان- منابع مردمی در کابل از وقوع انفجار در این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، انفجار چاشت روز چهارشنبه سی ام از شهر سیمبله در نزدیکی مقر شرکت بریشنا از ناحیه سوم امنیتی رخ داده است.

شاهدان عینی می گویند که انفجار در داخل یک رستوران رخ داده است.

هنوز از تعداد دقیق قربانیان و هدف و ماهیت این انفجار اطلاعاتی دریافت نشده است.

طالبان در کابل هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.