خبر ۱۳:۳۰ شبکه جم، ۲۷ تیر ۱۴۰۱
رئیس جمهور در کنگره ملی قوه قضائیه با اشاره به اجرای سند تحول قوه قضاییه بر لزوم به روز رسانی این سند تاکید کرد و گفت: امروز همه تصمیمات در کشور باید همراه با عدالت باشد. آقای رئیسی مبارزه با فساد و جرم را وظیفه اصلی همه دستگاه های اجرایی دانست و بر نظارت قوه قضائیه بر عملکرد آنها تاکید کرد.