خدمت رسانی ۶۵۰ گروه جهادی در طرح بهار خدمت سمنان
فرمانده سپاه استان سمنان: در طرح بهار خدمت ۶۵۰ گروه جهادی در این استان خدمت رسانی کردند.